• Overpeinzing
  • Fuseren

    De man is behoorlijk beroepsgedeformeerd, zo heb ik moeten constateren. Het bedrijf waarvoor hij werkt heeft samen met een conculegabedrijf een zogenaamd voorgenomen besluit naar buiten gebracht waarin ze laten weten te willen gaan fuseren. De man is hier inhoudelijk behoorlijk bij betrokken en derhalve leerde ik de afgelopen tijd best al iets over fusies. […]