• Overpeinzing
  • De terugblik

    Vanmiddag constateerde ik bij het kopen van loten voor de oudejaarsloterij dat we afgelopen jaar wederom de Staatsloterij niet gewonnen hebben. Ergens jammer, maar desondanks denk ik dat het weer een mooi jaar was. Na een rustige start als aspirant-zuster bij de RSZK begon ik in februari daadwerkelijk met school. Dat ging lekker voortvarend, al […]

  • Overpeinzing
  • Ook al een terugblik

    Echt origineel is het niet, maar met al die terugblikken om me heen kan ik het niet laten om het jaar eens te overpeinzen. Ik pak het maar eens puntsgewijs aan. De babydochter werd dreumesdochter, de peuterzoon bleef peuter. En dus stond 2015 in het teken van de kindjes. We zitten midden in de tropenjaren. […]