Ergens in de leerdoelen/taakomschrijving/missie van groep twee staat vast dat het de bedoeling is dat vijf- dan wel zesjarigen aan het eind van hun tweede schooljaar de letters zo’n beetje moeten kennen. Of in staat moeten zijn om losse letters uit woorden te destilleren. Of iets dergelijks.

Iets met letters in ieder geval. En daarmee hebben we hier in huis opeens een nieuw thema. Zo af en toe komt nu de opmerking ‘hey, dit woord begint met een … (vul hier een letter in)’. Of de kleuterzoon ziet ergens een bekende letter langs komen en wil dan weten wat er staat.

Ik hoorde hem ook al eens in zichzelf mompelen over de verschillende letters in een woord. En schijnbaar wordt er hard gewerkt daar in de kleuterklas want opeens spelen ook de cijfers een rol in ons leven. In legoboekjes worden getallen benoemd en op de klok kan meneer opeens gaan bekijken of het al zeven uur is.

Dat laatste vind ik bijzonder praktisch. Het geeft ons mannetje wat houvast om zelf te kunnen zien of het al opschiet met de tijd, en ik hoef ’s morgens vroeg niet op zoek naar een telefoon, wekker of klok.

Voor het overige moet ik geloof ik nog wat wennen aan deze nieuwe vaardigheden. Ik vind kinderen die kunnen lezen altijd zo ontzettend groot. En natuurlijk zit er nogal een verschil tussen wat met letters stoeien en daadwerkelijk lezen, maar dit is toch onmiskenbaar een begin.

Zijn er nog meer dingen waar ik me mentaal op moet voorbereiden qua nieuwe dingen in groep twee?