Bianca

Een muizenhuis

Hier in het zuiden is het dan ook herfstvakantie geworden. Er werd door de kinderen lang naar toe geleefd want het doorbreken van het normale schoolritme vinden ze altijd fijn. Even een weekje iets anders en vooral wat minder moeten. Een belangrijk onderdeel van de vakantie wordt het logeren bij opa en oma door de oudste twee. Het daadwerkelijk slapen vinden ze allebei nog altijd een beetje ingewikkeld. De wakkere tijd weegt daar echter ruim tegenop. Ze genieten zo van…

0
Read More

Door naar start

Het is een terugkerend thema in mijn blogs; de roerige tijden in de zorg. In het algemeen, maar zeker ook specifiek op de afdeling waar ik nu net toevallig rondloop. De afgelopen maanden gold er zelfs een zogenaamd noodscenario waarbij werkelijk alles uit de kast is getrokken om de roosters rond te krijgen en de zorg door te laten gaan. Dat is soort van gelukt. Het piept en kraakt en de weerslag op alle betrokkenen is niet te ontkennen, maar…

0
Read More

De rennende man

Het is marathontijd. Altijd rond deze tijd van het jaar en na anderhalf jaar van allerlei afgelastingen nog een beetje extra. Het hardloopbloed van de man is daardoor een beetje sneller gaan stromen want na tweeennegentig weken zonder het lopen van wegwedstrijden is hij eigenlijk niet te houden. Er werd al die tijd wel hard doorgetraind en hij is inmiddels, naar eigen zeggen, in de beste vorm van zijn leven. Tijd dus voor zijn formele marathondebuut. Met de wedstrijden voor…

0
Read More

Nachtelijke zorg

Op vrijdag zou ik nog een avonddienst draaien om daarna een vrij weekend te hebben. Er wordt dit weekend hardgelopen door de man in Amsterdam en we gaan ons best doen om hem daar een beetje aan te moedigen. Op vrijdagochtend werkte ik daarom mijn eigen hardlooptraining in de regen af en toen ik onder de douche vandaan kwam ging mijn telefoon, er was een groot probleem ontstaan bij de invulling van de nachtdienst en men kon weinig anders verzinnen…

0
Read More

Vijf minuten zuster

Eigenlijk had ik vrij op deze donderdag. Het zou de vierde dag op rij zijn dat ik niet ging werken en dat is bijzonder te noemen de laatste tijd. Ik constateerde op woensdag ook dat het niet zo gek was om eens een paar dagen thuis te zijn want ik voelde me toch wel écht moe. Maar ja, ik zag ook allerlei open diensten voorbijkomen en op donderdag hebben we niet voor niets bso… Dus ging ik op deze vierde…

0
Read More

Totaal overbodig

Er gebeurde iets bijzonders in ons huishouden. Ik bracht ergens vorige week de kids naar school en daarbij werd er geklaagd over koude handen. Dat is niet direct bijzonder natuurlijk, in oktober wil het ‘s morgens wel eens koud zijn. Maar omdat ik ook wist dat het later die dag gewoon warm zou worden liet ik het zoeken naar de handschoenen achterwege. Het bijzondere zit hem er in dat ik later op die dag in een vlaag van totale verstandsverbijstering…

0
Read More

Hang ‘ns om

De man wees me op een artikel in de Limburger van afgelopen zaterdag. Het ging over de visie van een hoogleraar ‘Zorgomgeving voor Kwetsbare Ouderen’ (ik wist niet eens dat zoiets bestond, dus ik leerde meteen al bij) op verpleeghuizen en de manier waarop we voor onze ouderen zorgen. Deze dame stelt, onder andere en kort door de bocht gezegd, dat verpleeghuizen mensen zieker maken en dat we de samenleving deel moeten laten zijn van het leven van de verpleeghuisbewoners.…

0
Read More

De gele kaart

Op de school van ons grut liep het schijnbaar weer eens uit de hand met te laat komende leerlingen en werd het ‘te laat kom’ kom beleid aangescherpt. Tenminste, dat neem ik aan. De directeur van de school was ‘s morgens vlak na het gaan van de bel druk doende met het aanspreken van ouders die hun kids te laat brachten en tot mijn niet geringe verbazing kreeg de groepvierdochter een zogenaamde gele kaart mee naar huis. Op die kaart…

0
Read More

Nursing around

Het was me weer het weekendje wel. Niet alleen omdat de man voor het goede doel aan het hollen was en dientengevolge mijn ouders ons oppastechnisch* uit de brand moesten komen helpen. Maar ook omdat het werktechnisch nog altijd wat chaotisch is. Plantechnisch krijgt men de roosters helaas nog steeds niet rond en het zogenaamde noodscenario geldt nog onverminderd. Managementtechnisch wordt er uiteraard hard gewerkt om orde op zaken te stellen, maar het is technisch gezien niet mogelijk om een…

0
Read More

Drukke toestand

Vanwege de een of andere pandemie ging de Roparun van 2020 niet door. In 2021 werd ze in eerste instantie uitgesteld en daarna kwam met dan met een alternatief plan. In oktober zou een estafette worden gehouden, binnen Nederland en over een volstrekt andere route. Met Rotterdam en Parijs heeft de Roparun dit jaar dus werkelijk niets meer van doen maar dat mag de pret niet drukken. Team 299 is er weer enthousiast voor gegaan en met hen vele anderen.…

2
Read More